Nasadzenia Zastępcze - Kompensacyjne w Zamian za Wycinkę Drzew

Wycinka Drzew - Cięcie, Wywózka Gałęzi - Poznań

Wycinka Drzew Poznań
wycinka drzew w Poznaniu
Wycinka drzew Poznań

Pielęgnacja nasadzeń przez okres zgodny z decyzją urzędową


Wykonujemy nasadzenia zastępcze za wycinkę drzew w ramach decyzji urzędowych. Współpracujemy z kilkoma renomowanymi szkółkami ogrodniczymi na terenie Wielkopolski, dlatego mamy dostęp do każdego gatunku roślinności
stosowanego w naszym klimacie z gwarancją wysokiej jakości materiału roślinnego.

W zamian za opłatę ryczałtową gwarantujemy opiekę nad nasadzeniami przez cały okres wymieniony
w zezwoleniu na wycinkę.

Usługę wykonujemy zgodnie ze sztuką ogrodniczą i zastosowaniem nowoczesnych metod i środków.

Po nasadzeniu przez czas ustalony w decyzji wykonujemy okresową pielęgnację roślin zgodnie
z naszym wewnętrznym harmonogramem, potwierdzoną dokumentacją fotograficzną.