Wycinka Drzew - Cięcie, Wywózka Gałęzi - Poznań

Wycinka Drzew Poznań

Przepisy regulujące wycinkę drzew osób fizycznych i firm (17 czerwca 2017r):Jeżeli jesteś właścicielem gruntu BEZ ZGŁASZANIA I ZEZWOLENIA MOŻNA WYCIĄĆ:


1. DRZEWA których  obwód pnia na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza:

     a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
     b) 65 cm -  kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,
     c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. OWOCOWE drzewa i krzewy, chyba że rosną na terenie posesji wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
3. KRZEWY albo krzew rosnące w skupisku o powierzchni do 25m2.
4. NIEUŻYTKI na których wycinamy drzewa lub krzewy w celu przywrócenia do użytkowania rolniczego.
5. PLANTACJE drzew i krzewów oraz  bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima) nie wymagają zgłaszania.
6. KORONY drzew do 30% łącznie bez zezwolenia lub więcej, jeżeli ma to na celu:
     a) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych
     b) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa
     c) usunięcie gałęzi ponad 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa oraz usunięcie gałęzi
         ponad 50% korony w celu innym niż określony w punktach a) i b) stanowi zniszczenie drzewa 
         i podlegają karze administracyjnej.

JEŻELI DRZEWA PRZEKRACZAJĄ USTAWOWE W/W WYMIARY ZAMIAR WYCINKI TRZEBA ZGŁOSIĆ DO GMINY, KTÓRA MA 21 DNI KALENDARZOWYCH NA WYKONANIE OGLĘDZIN I KOLEJNE 14 DNI NA WYDANIE EWENTUALNEGO ZAKAZU WYCINKI. JEŻELI PO TYM CZASIE (RAZEM MAX 35 DNI) GMINA NIE WNIESIE SPRZECIWU MOŻNA WYCINAĆ!!!
Jeżeli komuś zależy na czasie w momencie oględzin można poprosić urzędnika o pisemne potwierdzenie braku zastrzeżeń co do wycinki, co skraca czas procedury.
Osoba prywatna nie ponosi opłat nawet jeżeli drzewa przekraczają w/w wymiary i wymagają zgłoszenia do urzędu.


CHCESZ ZLECIĆ WYCINKĘ ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ NA TERENIE POZNANIA I NAJBLIŻSZYCH OKOLIC tel. 690 600 628.Wykonujemy w razie potrzeby ekspertyzy ornitologiczne.

KLIKNIJ TUTAJ, ŻEBY POBRAĆ POZNAŃSKI WNIOSEK ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW i KRZEWÓW.  Do pisma zawierającego: imię, nazwisko oraz dane nieruchomości należy dołączyć odręczny rysunek lub mapkę, na której będzie podana lokalizacja drzewa na działce.

Wniosek składamy dla miasta Poznania: Urząd Miasta Poznania, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, nr. tel. (61) 878-40-63, (61) 878 40 61, (61) 878 40 65 w godź. 8-10 i 14-15.30 lub w Urzędzie Gminy, na terenie której rosną wycinane drzewa.

W każdym przypadku przed wycięciem zalecamy wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę.

Połamane i uschnięte drzewa, jeżeli przekraczają obowiązujące wymiary muszą być zgłoszone i poddane oględzinom.

Działkowcy (tzw. ROD) muszą dodatkowo uzyskać zezwolenie Prezesa ogródków działkowych.

Pas drogowy. Ustawa nakazuje konsultować z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zamiar usuwania drzew z pasa drogowego. Nie dotyczy to obcych gatunków topoli.

Firmy i Przedsiębiorstwa

Firmy nie muszą zgłaszać zamiar wycięcia oraz nie ponoszą opłat, jeżeli drzewa mieszczą się w w/w obwodach (80, 65, 50).
Firmy mogą również bez zgłaszania i opłat wycinać drzewa owocowe o ile nie rosną na terenach miejskich lub podległych konserwacji zabytków. Opłaty za wycinkę dotyczą wyłącznie drzew wymagających zezwolenia na wycinkę.

Opłaty dla firm za wycinkę oraz kary za nielegalną wycinkę

Złożenie podania, załączników do podania i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.

Usunięcie drzew lub krzewów na terenie na którym jest bezpośrednio prowadzona działalność gospodarcza podlega opłacie zgodnie z tabelą. Kara za nielegalną wycinkę nie może przekroczyć dwukrotnej wartości z tabeli.

wycinka drzew w Poznaniu
Wycinka drzew Poznań

źródła:

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/przyroda/wycinka-drzew-i-krzewow/
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2249/1
http://www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/prezydent-podpisal-ustawe-umozliwiajaca-wycinke-drzew-na-prywatnej-posesji-bez-zezwolenia
https://www.wprost.pl/kraj/10057103/Zaostrzenie-Lex-Szyszko-z-podpisem-prezydenta-Wycinke-na-prywatnej-dzialce-nalezy-zglosic-wladzy.html
http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/wycinka-drzew-sprawdz-ile-wynosza-nowe-stawki-oplat-za-wycinke_1009063.html
Opłaty za  wycinkę drzew
Opłaty za  wycinkę krzaków